Vilka programmeringsspråk används till vilka uppgifter?

Programmering

Som en ny webbutvecklare så kan det vara läskigt att skåda alla de olika webbutvecklarspråken som finns ute på webben idag. Man vet inte vilket språk man bör lära sig och inte heller vilket man bör använda sig utav för att bygga sin egna hemsida.

Vad gör de olika språken? Vilket språk är “bäst” och vilket språk bör man använda åt sin hemsida?

I det här inlägget ska jag försöka besvara frågan på bästa möjliga sätt.

Vad är programmeringsspråk

Programmeringsspråk är det “språk” man skriver en hemsida med.

Det finns många olika sätt att bygga en hemsida på idag dock så är grunden alltid densamma. Man skriver hemsidor genom att skriva en massa text i en textfil och denna läser sedan en webbläsare av och kan “förstå” och “presentera” för kunden i form av en hemsida.

Grunden

Allt började med HTML. Hemsidor fungerade, och fungerar fortfarande så att man skriver en massa HTML-koder i en textfil och sparar denna därefter i .HTML format. Man öppnar därefter sin favoritwebbläsare och “öppnar” .HTML filen. Webbläsaren läser därefter igenom filen och presenterar de olika “koderna” på webbläsaren som användaren därefter kan interagera med. Står det <strong> i filen? Ja då ska all text som finns inom dessa “taggar” visas i tjock text. Och så vidare. Det finns många “koder” man kan använda sig utav och ju fler “koder” man kan, ju bättre kan man bli som webbutvecklare. Det är just konsten att skriva dessa koder och således bygga en hemsida som det innebär när man säger att “man kan koda”.

Vilket språk är bäst för webbutveckling?

Det finns inget “bäst” när det kommer till programmeringsspråk utan programmering är en vanesak. Det språk man arbetat med längst blir den man vänjer sig vid. När man lärt sig koda med ett språk så blir det oerhört enklare att lära sig ett annat då samtliga koder fungerar på samma sätt. Att bygga en hemsida kommer inte att ändras då själva grunden för hur hemsidor fungerar är densamma. Sättet TV:n är uppbyggd kommer aldrig att ändras, vet man hur de fungerar så vet man hur alla TV:n fungerar och det är enkelt att arbeta med en som den andra. Detta är fallet med allt och inte minst programmering. Så för att besvara frågan, det finns inget “bäst” när det kommer till programmeringsspråk—bara vilka som är enklast att lära sig och effektivast att jobba med.

Vilket språk används vart?

Idag finns det många olika webbutvecklingsspråk och om man är intresserad av programmering så är chansen stor att man stött på några utav dem. C++ är ett oerhört populärt och vanligt språk som används inom programmering. Nedan kommer jag att lista vilka språk som används när och var.

En sak att känna till är att olika språk också används av olika webbhotell så innan man går vidare med att “välja” ett språk bör man känna till vilka språk som ens är möjliga för en. För att hitta webbhotell som stödjer de språk du redan kan, besök HittaWebbhotellet för alla marknadens bästa webbhotell.

C++

Som tidigare nämnt så är C++ det vanligaste och ett av de populäraste utvecklarspråken idag. Det är dock inget språk som används inom webbutveckling. Anledningen till att jag listar det här är på grund av dess popularitet.

C++ används inom programmering av mjukvara—program som man alltså “installerar på datorn”. Dessa program är inga program som körs på webben och alltså är C++ inte ett webbutvecklingspråk. Dock så är det ett bra språk om man är en som önskar börja utveckla mjukvara.

HTML

HTML är det språk webben fungerar på idag. Just nu är versionen 5—alltså HTML5. Alla hemsidor på webben är i HTML idag. Varje hemsida och varje undersida är i .HTML format och detta är själva grunden för alla hemsidor på webben idag. Om du önskar besöka en hemsida, exempelvis Google, så är den fil webbläsaren läser in en .HTML fil som presenterar Googles startsida. Därefter följer en massa filer som .HTML filen använder, däribland .CSS filer och .JS, .PHP filer, m.m.

PHP, ASP

PHP och ASP är två olika språk som man använder för att utföra handlingar på servern som webbläsaren inte kan se. Om man exempelvis vill hämta data från databasen så bör man göra detta på servern innan man presenterar information till användarens webbläsare. Databasen är känslig och du kommer att lagra en massa information där—du vill inte att användarens webbläsare direkt ska kommunicera med din databas då detta innebär att användaren kan ta över handlingarna och börja kommunicera med din databas själv, och därmed orsaka skada eller annat. Istället vill du att din server ska kommunicera med din databas, när allt är klart skickar servern informationen till webbläsaren och webbläsaren blir helt enkelt presenterad med en hemsida och all information. Detta görs med PHP eller ASP och det är upp till en själv vilket man väljer att använda sig utav.

SQL

SQL är det språk som görs i databasen. PHP skickar SQL kod till databasen svarar därefter till PHP koden med resultat. SQL är det språk databasen förstår. Det finns andra språk som olika databaser kan förstå dock så är SQL det överlägset populäraste på samma sätt som det finns många alternativ till PHP och ASP, dock så är de det absolut populäraste.

CSS

CSS är ett språk som stylar din hemsida och gör allt fint och snyggt. När du skriver HTML kod så kan du styla olika saker som texter, ramar och innehåll och detta görs i CSS. Tidigare kunde man göra det direkt i HTML, dock så var de så oerhört ineffektiv då man hela tiden behövde styla varje textobjekt för hand och när man senare hade en hemsida med flera hundra sidor och ville ändra färg på samtliga texter i varje sida var det oerhört svårt att göra detta förhand på varje sida. Och tänk om man sedan ångrar sig?

Med CSS kan man helt enkelt skriva all styling i en separat fil som HTML-filen därefter läser in och applicerar där du vill att olika stilar ska appliceras. Effektivt.

Sist men inte minst, JS, eller JavaScript

JS står för JavaScript och är det språk som tillsammans med HTML webbläsarna förstår. Webbläsare läser av HTML filer och i dessa kan det finnas JS-kod. JS koden kan webbläsare också förstå och läsa av. HTML tillsammans med JS är bakgrunden till allt som finns på webben idag. HTML skapar en statisk sida och med JS kan man göra sidan lite mer dynamisk. Vill du ha en funktion som ska göra något när användaren klickar på en knapp? Knappen gör du i HTML, den är därefter statisk på sidan. När man klickar på den ska något hända—detta görs då i JS.

Summering

Allt detta tillsammans är grunden till hela Internet idag.

Vilket språk du vill använda dig utav är upp till dig och alternativen utöver de som listats ovan är många. För att välja ett språk du tror hade passat dig bäst så gör bäst i att Googla runt lite och kolla bland alternativen. Man kommer inte undan HTML, CSS och JS. Dessa är grunden till allt som har med Internet att göra. Alla webbläsare använder sig utav dessa standarder och det är dessa man ska använda sig utav. Vad du sedan vill använda på servern är en annan femma—om detta är PHP, ASP, en databas som använder SQL eller något annat—helt upp till dig! Här kan du Googla och hitta något du tycker är jätte smidigt för dig.